Lieber Herr Kollege van der Hoeven,

mit großem Interesse habe ich im Internet Ihren Orgelcursus gelesen. Ich glaube, das es eine der besten Schulen ist, die es heute gibt. Darum möchte ich gerne aus Ihrem Cursus unterrichten und bitte Sie, mir daß Buch mit Ihrer Rechnung zu übersenden Ich bin Kantor und Organist der Stiftskirche in Horb am Neckar und unterrichte eine Reihe von Studenten und Schülern.

Reinhard Kluth (organist)


Als orgeldocent maak ik graag gebruik van de lesmethode van Albert van der Hoeven. De methode kent een uitdagend element doordat er in iedere oefening iets verwerkt is wat altijd onmisbaar is om een goede organist te worden. Dan weer ritmiek, dan weer vingerzetting, dan weer de wissel van linkerhand naar rechterhand. De methode is ideaal voor de gretige leerling, die ook echt wil ervaren met iedere oefening een stapje verder te zetten. De toelichting, opzet, en structuur helpt mij ook goed als docent. De prijs kwaliteit verhouding is uitermate interessant; geen enkele methode verwerkt spelenderwijs zoveel literatuur tussen de oefeningen door.

Van harte aanbevolen!

Niels-Jan van der Hoek,
 orgeldocent en concertorganist te Ridderkerk


Voordat ik in aanraking kwam met de methode van Albert van der Hoeven, heb ik twee leraren ‘versleten’ die beiden een andere benadering hadden van lesgeven. Hoewel ik bij de eerste een basis heb gelegd, had ik niet het gevoel verder te komen. Dit gold ook bij de tweede leraar die losse werkjes uitzocht uit allerhande bundels. Eenmaal aan de slag met de ‘Van der Hoeven-methode’ kreeg ik pas het gevoel vorderingen te maken. De methode bezit een leuke afwisseling aan herkenbare muziekstukjes, al dan niet door Van der Hoeven zelf geschreven of bewerkt. Als kers op de taart heeft de schrijver ook bewerkingen gemaakt op toegevoegde stukken. Hierdoor speel je wat nieuws, oefen je de behandelde vaardigheden nogmaals, en gaat het nog veel meer leven. Voorafgaand aan de lessen is een duidelijke instructie bijgevoegd, waardoor men thuis tijdens het studeren ook gestimuleerd en begeleid wordt.
Als u gedegen vorderingen wilt maken met uw orgelspel, zou ik deze methode zéker aanbevelen!

Matthijs van Sligtenhorst, 
oud-leerling te Barneveld


Waarom orgel leren spelen uit de orgelcursus van Albert van der Hoeven?

Enige tijd geleden ben ik begonnen met de orgelcursus van Albert van den Hoeven. In het verleden heb ik eerder orgelles gehad op de muziekschool in Utrecht. Dit ging redelijk, maar door mijn angsten voor de 'zwarte' toetsen, liep het stuk. Sinds ik de orgelcursus volg is dit probleem uit de lucht. Waarom? De lessen zijn zo ingedeeld dat zij al vanaf begin de cursist vertrouwd maken met de kruisen en mollen. Hierdoor speelt men spelenderwijs al gauw voor het oor interessante etudes en is de muur naar de verlaagde en verhoogde tonen vrijwel afwezig. Dit is een grote meerwaarde in vergelijking met andere orgellesmethodes. Ook wordt in de orgelcursus intensief aandacht besteed aan de houding tijdens het beoefenen van het orgelspel, maar ook advies gegeven in de keuze van bijvoorbeeld te gebruiken registers etc.. Dit heeft tot gevolg dat er geen pijnlijke ongemakken ontstaan, zoals een pijnlijke rug op kramp in vingers en men met plezier langere tijd achtereen kan oefenen en variëren in registratie. Als laatste wil ik benoemen dat de orgelcursus de theorie en de historie van en rond het instrument niet schuwt. Dit geeft de cursist alvorens men begint aan de praktijklessen een duidelijk beeld van bouw en oorsprong. Kortom: een zeer complete cursus, welke niet complex is maar de cursist in een snel tempo op een hoger niveau brengt.

Tracey van Eijk,
cursist te Utrecht


De orgelcursus van Albert van der Hoeven is een uitgebreide methode die vele aspecten van het orgelspel, orgelmuziek en het instrument orgel behandelt. Er wordt ook aandacht besteed aan belangrijke aspecten als lichaams- en handhouding. De technische oefeningen geven een goede basis om een solide techniek op te bouwen. Ook wordt er voor de theoretische basis ingegaan op elementaire harmonieleer en algemene muziekleer. In de methode is veel orgelliteratuur opgenomen (voorzien van uitgebreide vingerzettingen), van componisten als Bach, Mozart en Reger maar ook van de auteur. Voor het pedaalspel is een apart supplement opgenomen. Van harte aanbevolen!

Jaco van Leeuwen, 
concertorganist, orgel-en pianodocent, kerkmusicus en
organist van de Grote- of Jeroenskerk in Noordwijk.


Een waardevolle en complete orgelmethode. Als amateurorganist, die zichzelf aanvankelijk op eigen houtje wat op dreef heeft geholpen, heb ik deze methode ter hand genomen en ben aan het begin van de orgelmethode begonnen met studeren. Zelfs eenvoudig lijkende oefeningen blijken een interessante hersengymnastiek te zijn. Vooral de vingerzettingen en bijbehorende aanwijzingen hebben mij al aardig op de goede weg geholpen. Automatisch pas ik deze technieken nu ook toe als ik andere muziekstukken speel. Bedankt Albert.

Jan Stakenberg, 
cursist te Ermelo