Nu ook een apart boekje PEDAALSTUDIES

Met een aanbeveling van organist Jos van der Kooy
56 pagina's oefeningen, etudes en voordrachtstukken voor het pedaalspel, beginnend
vanaf éénstemmig spel, opgebouwd tot trio- en vierstemmig spel

Ten geleide
Het pedaalspel is een essentieel onderdeel van het musiceren op een orgel.
Ik herinner me nog goed, dat ik eraan mocht beginnen toen ik net dertien jaar oud was.
Als gevolg daarvan ging ik op doordeweekse middagen na schooltijd in de kerk studeren.
Dat was halverwege de jaren zestig, elektronische orgels met volledig pedaal waren toen nog niet gangbaar.
In die tijd leerde je als beginnend organist pedaal spelen uit het toen gangbare boek “Duo’s en Trio’s” van Hennie Schouten.
Het studiemateriaal bevatte veel punt-hak voetzettingen, zoals toen nog gebruikelijk was.
Latere generaties orgelstudenten leerden en leren nog steeds veel van de methode “Wegwijzer” van Jacques van Oortmerssen.
Dit boek is gebaseerd op historische voet- en vingerzettingen. Een prima leergang, met veel aandacht voor de
ergonomische aspecten van het orgelspel met voeten en handen.

Toch is er ook vandaag behoefte aan pedaalspel volgens het systeem dat ik gemakshalve maar even aanduid als de “Dupré school”.
Toen ik onlangs de orgelmethode van Albert van der Hoeven opnieuw inzag, viel mijn oog op de pedaaloefeningen.
Het zijn goede oefeningen, ook voor gevorderde organisten.
Daarom stelde ik Albert van der Hoeven voor om ze separaat uit te geven.
Ik ben blij dat hij mijn suggestie in daden heeft omgezet.
Van harte raad ik mijn collega’s aan deze oefeningen in hun lesprogramma op te
nemen - en ze zelf te studeren! De afgelopen weken heb ik veel plezier beleefd aan het systematisch oefenen ervan.

Jos van der Kooy
Rotterdam, augustus 2020
Jos van der Kooy is docent voor het hoofdvak orgel aan het Koninklijk Conservatorium te ’s-Gravenhage en