Orgelcursus

Over de methode:

Naast de particuliere gebruiker geeft ook een groeiend aantal orgeldocenten les uit mijn methode. Naast de reguliere lespraktijk wordt de methode ook door velen gebruikt voor zelfstudie.

De aanduiding "les" is niet tijdgebonden m.a.w., een les duurt een zodanige tijd, tot het moment dat iemand de lesstof heeft opgepikt en verwerkt. Daardoor is de tijd die iemand over de gehele cursus doet vrij en variabel.

De methode kent een snellere progressie dan verschillende andere methoden. Er is bijvoorbeeld een snellere introductie van zwarte toetsen, opschuivend vijfvingerpatroon, toonladderspel etc. Alle muziek is tevens voorzien van manuaal- en pedaal applicaturen. De basistechniek wordt in alle facetten en finesses behandeld en er gaat veel aandacht uit naar polyfoon spel, omdat dit de beste manier is voor zowel de motorische- als auditieve ontwikkeling, alsmede de coördinatie van het samenspel tussen twee handen onderling en tussen twee handen en twee voeten.

Er zijn tevens aparte hoofdstukken gewijd aan de orgelregisters, hoe men dient te studeren, houding aan het instrument, handhouding en ornamentiek. Ook is er een apart deel muziektheorie, muziektermen en een aansluitend pedaal supplement. Bij iedere les staat tevens voldoende begeleidende tekst en uitleg en zijn er diverse foto' die posities van de hand- en lichaamshouding verduidelijken.

Naast de door mij geschreven lesstof en voordrachtstukken heb ik ook werken van Bach, Reger, Schumann, Mendelssohn e.a. en diversen koraalspel opgenomen.

Ik heb er naar gestreefd de tekst in de cursus zowel voor kinderen als volwassenen zo begrijpelijk mogelijk te houden. Uiteraard is het aan te bevelen om kinderen enige begeleiding te geven onder leiding van een volwassene of ouder i.v.m. het verhelderen van bepaalde (muzikale) begrippen.

Voor meer info en aanvragen kunt u een mail sturen.

albertvanderhoeven@gmail.com

Orgelmethode

Overzicht

Klik om te vergroten